Barn behöver mer hjälp tycker FUB

När Försäkringskassan ska fatta beslut om assistansersättning för barn ska de titta på vad barnen behöver hjälp med. Alla barn behöver hjälp av sina föräldrar. Alla föräldrar har ett föräldraansvar för sina barn. Men barn som har flera funktionsnedsättningar behöver mer hjälp än andra barn.

Det är bara den hjälp som beror på funktionsnedsättningen som man kan få assistansersättning för. Försäkringskassan vet inte hur de ska ta reda på vilken hjälp som beror på funktionsnedsättningen. Domstolarna vet inte heller hur man gör. Trots det har Försäkringskassan bestämt hur de ska göra. Det tycker Riksförbundet FUB är fel.

Försäkringskassan vet inte hur barnen har det. Försäkringskassan vet inte heller hur föräldrarna har det. FUB tycker att Försäkringskassan borde ha tagit hjälp av de som vet hur det är för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

FUB vill att Åsa Regnér, som är den minister som ansvarar för assistansersättning, ser till att Försäkringskassan får veta hur man ska göra bedömningar på rätt sätt. 

Rätt att leva – inte bara överleva – FUB:s debattartikel på SVT Opinion

Publicerad:
tisdag 24 februari 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se