Bättre primärvård behövs

Primärvården i Sverige behöver få mer pengar och fler som arbetar där. Det skrev 727 allmänläkare som själva arbetar i primärvården på DN Debatt 28 september.

Funktionsrätt Sverige och 15 medlemsförbund skriver idag i Dagens Samhälle och ger stöd till läkarna.

Vi vill att primärvården mer ska sätta patienten i centrum.

Personer med utvecklingsstörning, till exempel, dör oftare av cancer än andra och för dem behöver primärvården mer tid och kunskap.

Vi behöver en primärvårdsreform. Nu! – debattartikel i Dagens Samhälle

Förklaring: Primärvård är den vård som alla i Sverige kan vända sig till i första hand. Det är vård som inte är på sjukhus. Primärvård är framför allt vårdcentraler. Där finns allmänläkare, distrikssköterskor och andra. Hemsjukvård kan också vara primärvård.

Publicerad:
fredag 5 oktober 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se