Besked om särskolan uteblev. Nytt möte 14/11 kl.18.30!

Med anledning av att vi fortfarande inte fått några direkta besked från ansvariga politiker efter förra mötet ser vi det angeläget att fortsätta diskutera och ta fram fortsatta åtgärder för att försöka påverka beslutet.

Vi träffas på måndag 14/11 i Runda huset på Hjortsberg. Klockan 18.30 – ca 20.30
18.30 – 19.30 bjuds politiker från BUN in för att ge sin bild av situationen.
Ingen separat inbjudan kommer att göras.
Nu hjälps vi åt att sprida detta till föräldrar, anhöriga, företrädare och andra intresserade.

Välkomna
FUB i Falkenberg

Under Läs mer hittar du dagens text från Hallands Nyheter.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 8 november 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se