Besked på samrådsmöte: Även träningsskolan får svara på Skolenkäten

Igår var FUB på samrådsmöte med de tre stora skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skomyndigheten, SPSM. Zarah Melander, ombudsman med särskilt ansvar för skolfrågor, var på mötet.

Under mötet berättade Skolinspektionen att snart ska också anhöriga till elever i träningsskolan få svara på Skolinspektionens skolenkät.

Det har de inte fått förut, men det är viktigt att alla elever och anhöriga får tycka till om sin skolgång. Vi i FUB är nöjda över att Skolinspektionen lyssnat på FUB:s kritik och äntligen ändrar detta.

Skolverket berättade att de håller på att se över kursplanerna för grund- och grundsärskolan. De vill gärna fortsätta samarbeta med FUB i om kursplanerna.

Publicerad:
torsdag 11 oktober 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se