Bra att regeringen vaknar, men okunskap oroar

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér har idag sagt att regeringen kommer föreslå en lagändring för att det ska bli bättre för personer som har personlig assistans enligt LSS.

– Äntligen vaknar regeringen, säger Thomas Jansson, FUB:s förbundsordförande. 

– Men Högsta Förvaltningsdomstolen (och tidigare Regeringsrätten) som har kommit med flera domar som urholkat LSS. Det gäller inte bara assistansen utan även andra insatser i LSS. De verkar okunniga.

Läs också pressmeddelandet från Funktionsrätt Sverige: Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas FUB är en av 41 medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige. 

Publicerad:
måndag 6 november 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se