Brev från Rwanda ”Tubakunde”

Till våra vänner i FUB Jönköping!

I Förra veckan, den 25 Juni 2015, hade vi ett styrelsemöte och det var den första aktiviteten i FUB-MyRight projektet 2015.Styrelsen i Tubakunde har godkänt verksamhetsplanen 2015 och budgeten 2015. Den 14 och 15 juli kommer vi att starta en utbildning för föräldrar som barn med utvecklingsstörning om själva funktionsnedsättningen, konsekvenserna av den med också om rättigheter enligt FN:s barnkonvention och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att utbilda cirka 20 föräldrar från fyra av Tubakundes speciella centers. Nästa steg är att utbilda lokala politiker i samma ämnen vilket är viktigt för att både barn och föräldrar ska få det stöd och den hjälp de behöver.

Tack för ert goda arbete för barn och ungdomar med utvecklingsstörning i Rwanda och ert stöd till Tubakunde och hälsa alla goda vänner i FUB Jönköping!

 
Med vänliga hälsningar
 
Gervais Habimana 
 
Projektledare FUB-MyRight
COLLECTIF TUBAKUNDE
Publicerad:
onsdag 8 juli 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se