Brev till Folkhälsomyndigheten om vaccinering

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen har skrivit ett nytt brev till Folkhälsomyndigheten den här veckan.

Brevet handlar om intellektuell funktionsnedsättning/Downs syndrom och covid-19.

Personer med Downs syndrom har stor risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Därför vill vi att alla vuxna med Downs syndrom ska ingå i fas 2 i vaccinationsprioriteringen.

Det behöver också bli tydligare att alla som har LSS-insatser ingår i fas 2. FUB och Svenska Downföreningen har hört att vissa regioner bara vaccinerar de som bor i en LSS-bostad eller har assistansersättning.

Det är också viktigt att vaccinera de som inte kunnat vara på daglig verksamhet under pandemin.

Läs hela brevet under Bilagor.

FUB:s Eva Borgström berättar i en lång intervju med Hejaolika mer om varför vaccinering av personer med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning är så viktigt för FUB och Svenska Downföreningen. Läs gärna hela artikeln!

– Folkhälsomyndigheten redovisar även själva i en ny rapport över sjuka och avlidna i åldrarna 50-69 år, att personer med Downs syndrom har allra högst andel avlidna efter IVA-patienter. På tredje plats kom gruppen personer med LSS-insatser. Det saknas med andra ord inte fakta! 

Publicerad:
onsdag 3 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se