Hoppa till innehåll

Brev till Lena Hallengren om habiliteringsersättning

Publicerad:

FUB och Inre Ringen tycker det är mycket viktigt att alla kommuner fortsätter att betala ut habiliteringsersättning under corona-krisen. Även om daglig verksamhet stänger eller om en person som arbetar på daglig verksamhet måste stanna hemma. Det kan vara någon som är sjuk eller någon som inte vill bli smittad av corona-viruset.

I brevet till socialminister Lena Hallengren föreslår FUB att det ska vara enklare för kommunerna att få de extra pengarna till habiliteringsersättning som staten betalar ut i år.

Kommunen måste egentligen ansöka senast den 1 juni. Vi tror att många kommuner inte kommer att hinna med ansökan eftersom arbetet med corona-krisen tar så mycket extra tid. Därför ska det vara så enkelt som möjligt att få pengarna. Det är pengar som är väldigt viktiga för alla som arbetar på daglig verksamhet!

Brevet finns under Läs mer och under Bilagor.

Läs mer

Till Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren
103 33 Stockholm

Stockholm den 3 april 2020

 

Bästa Lena Hallengren!

Riksförbundet FUB har stor förståelse för det väldigt intensiva arbetstrycket som Socialdepartementet har just nu p.g.a. den pågående coronapandemin. Det gäller även Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och det är just därför vi hoppas att förslaget som vi lyfter i denna skrivelse uppfattas som en konkret åtgärd som kan minska arbetsbördan för många, samtidigt som det skulle ha stor betydelse för alla i vår målgrupp som arbetar på daglig verksamhet.

Förslaget går ut på att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra en direkt utbetalning till samtliga kommuner – utifrån ett mycket förenklat ansökningsförfarande – av det extra statsbidraget som syftar till ”att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning).” Utlysningsdatumet var 2020-02-07 och sista ansökningsdag är 2020-06-01.

Erfarenhet från de senaste två åren har visat att många kommuner har saknat resurser att sätta sig in i ansökningsprocessen och villkoren kopplade till bidraget. Detta har inneburit en stor orättvisa för de som arbetar på daglig verksamhet i de kommunerna som inte har mäktat med hanteringen av statsbidraget. Pengar som skulle ha kommit en mycket fattig grupp till del har istället förblivit oförbrukade.

Riksförbundet FUB anser att under rådande corona-omständigheter är risken stor att många kommuner inte hinner få iväg en ansökan om det extra statliga stödet – stöd som skulle kunna användas för att fortsätta betala ut habiliteringsersättning till alla arbetstagare som drabbas på ett eller annat sätt av den pågående pandemin. Det kan handla om personer som har varit tvungna att stanna hemma för att de tillhör riskgruppen, personer som har insjuknat eller personer som har inte någon daglig verksamhet att gå till för att den har stängts tillfälligt.

Naturligtvis måste en direkt utbetalning till kommunerna, även med en förenklad ansökningsprocess, hanteras enligt de direktiv som redan finns, bland annat att ”medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.”

Vi är övertygade om att vårt förslag skulle underlätta för kommuner och för Socialstyrelsen i en mycket pressad situation samt minska risken att vår redan utsatta grupp drabbas ytterligare av corona-krisen.

För Riksförbundet FUB

Harald Strand, ordförande

Bilagor