Brev till Skolverket

Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet har skrivit till Skolverket. Vi är oroliga eftersom många kommuner och huvudmän stänger gymnasiesärskolor och särskild undervisningen för vuxna.

Regeringen har sagt att gymnasieskolor ska ordna distans- och fjärrundervisning, men det gäller inte gymnasiesärskolan eller särvux/lärvux. Ändå berättar våra medlemmar runt om i landet att undervisningen helt eller delvis läggs ner. Det är en stor grupp elever som inte får den utbildning de har rätt till enligt skollagen.

I vissa fall erbjuds inte heller någon omsorg för elever, trots att de behöver det.

Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet uppmanar Skolverket att ta reda på läget för gymnasiesärskolan eller särvux/lärvux.

Vi ställer också frågan: Hur ser Skolverket på att kommuner och huvudmän frångår de rekommendationer och förordningar som gäller? Och vad tänker Skolverket göra åt situationen?

Brevet till Skolverket finns under Läs mer och under Bilagor.

Läs mer

Publicerad:
onsdag 8 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se