Hoppa till innehåll

Brev till Skolverket

Publicerad:

Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet har skrivit till Skolverket. Vi är oroliga eftersom många kommuner och huvudmän stänger gymnasiesärskolor och särskild undervisningen för vuxna.

Regeringen har sagt att gymnasieskolor ska ordna distans- och fjärrundervisning, men det gäller inte gymnasiesärskolan eller särvux/lärvux. Ändå berättar våra medlemmar runt om i landet att undervisningen helt eller delvis läggs ner. Det är en stor grupp elever som inte får den utbildning de har rätt till enligt skollagen.

I vissa fall erbjuds inte heller någon omsorg för elever, trots att de behöver det.

Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet uppmanar Skolverket att ta reda på läget för gymnasiesärskolan eller särvux/lärvux.

Vi ställer också frågan: Hur ser Skolverket på att kommuner och huvudmän frångår de rekommendationer och förordningar som gäller? Och vad tänker Skolverket göra åt situationen?

Brevet till Skolverket finns under Läs mer och under Bilagor.

Läs mer

Handläggare:
Robert Öberg
robert.oberg@fub.se

Solna 2020-04-08

 

Till Skolverket
Kopia: utbildningsminister Anna Ekström

Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet vill uppmärksamma Skolverket om en både oroväckande och problematisk situation för många elever som går i gymnasiesärskolan. I coronasmittans spår ser vi att ett flertal kommuner och huvudmän stänger gymnasiesärskolor och särskild undervisningen för vuxna trots att de skolformerna inte omfattas av regeringens och Skolverkets rekommendationer gällande distans- och fjärrundervisning.

Vi får in många rapporter från våra medlemmar runt om i landet som berättar att undervisningen helt eller delvis inte länge bedrivs och i vissa fall erbjuds inte heller någon omsorg för elever, trots ett omsorgsbehov.

Genom en undersökning via sociala medier, har FUB fått cirka 60 svar från vårdnadshavare med barn som går i gymnasiesärskolan och unga vuxna som deltar i särskild undervisning för vuxna. Efter en genomgång av svaren kan vi konstatera att omkring 25 procent av gymnasiesärskolorna är stängda. Vad gäller särskild undervisning för vuxna svarar 9 av 14 att det inte bedrivs någon undervisning. Enbart i ett fåtal fall bedrivs distansundervisning för elever inom gymnasiesärskolans nationella program. Även Autism- och Aspergerförbundet har
fått liknande signaler från sina medlemmar.

Våra förbund befarar nu att en stor grupp elever inte får den utbildning de har rätt till enligt skollagen och som huvudmannen har skyldighet att ordna. I den lägesrapport som Skolverket publicerade den 1 april 2020 beskrivs läget inom gymnasieskolan och Komvux, men en
motsvarande rapport om läget för gymnasiesärskolan eller särvux/lärvux lyser med sin frånvaro. Naturligtvis bör även dessa skolformer omfattas av Skolverkets rapportering.

Frågor som vi vill gärna ha svar på:

  • Har Skolverket någon samlad bild över läget inom dessa skolformer?
  • Hur ser Skolverket på att kommuner och huvudmän frångår de rekommendationer och förordningar som gäller? Och vad tänker ni vidta för åtgärder för att se till att rekommendationerna efterlevs?

Elever med intellektuell funktionsnedsättning och elever med autism är en både eftersatt och särskilt utsatt grupp, och gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna är en oerhörd viktig brygga mellan skolan och arbetsmarknad. Det handlar om att möjliggöra ett framtida
arbetsliv för så många elever och unga vuxna som möjligt. Att inte följa upp hur undervisningen fungerar inom gymnasiesärskolan och särvux/lärvux under corona-krisen kan i värsta fall tolkas som att eleverna och lärare inom dessa skolformer negligeras på ett mycket olyckligt sätt.

Vi delar elevers och föräldrars oro vad gäller avgångseleverna i gymnasiet men oroas än mer över den hittills kompakta tystnaden från Skolverket kring elevernas situation i gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna.

 

För Autism- och Aspergerförbundet

Ulla Adolfsson
Ordförande

 

För Riksförbundet FUB

Harald Strand
Ordförande

Bilagor