Brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder

En enkät som gjorts av FUB visar att många kommuner och privata utförare brister när det gäller information till anhöriga och ställföreträdare om rutiner med anledning av pandemin och smittspridningen i LSS-bostäder. FUB:s enkät visar att ungefär 40 % av de som svarade på enkäten visste inte om personalen hade tillgång till skyddsutrustning. Många tycker också att informationen om smittspridningen inte har varit bra.

Enkätsammanställning: Brist på information om skyddsrutiner och smittspridning i LSS-bostäder – länk till pressmeddelande från FUB

Publicerad:
onsdag 1 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se