Hoppa till innehåll

Bryt den politiska tystnaden om fattigdom

Publicerad:

FUB hade idag extrastämma. Alla som var med på stämman kom överens om att säga några viktiga saker om ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

FUB kräver att:

  • aktivitetsersättning/sjukersättning höjs när kostnader och löner höjs i samhället.
  • de som har aktivitetsersättning/sjukersättning ska betala lika mycket skatt som de som får lön.
  • det statliga bostadstillägget ska höjas för alla med låg inkomst.

Läs hela uttalandet under Läs mer.

Läs mer

Riksförbundet FUB har vid sin digitala förbundsstämma den 8 maj 2021 antagit följande uttalande:

Dags att bryta den politiska tystnaden kring våra medlemmar
som alltjämt är fångna i fattigdom!

Riksförbundet FUB publicerade den första versionen av rapporten ”Fångad i fattigdom?” 2014. Rapporten visade då att den ekonomiska situationen för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning var sämre än hos andra personer i samhället. Idag, sju år senare, fortsätter den ekonomiska utsattheten att förvärras, men politiska krafttag saknas fortfarande. Vi vill inte tro att bristen på initiativ är lika med en tyst acceptans för denna grupps fattigdom.

Det finns flera konkreta åtgärder som skulle göra skillnad mellan ett liv under fattigdomsgränsen och en dräglig ekonomisk tillvaro.

FUB kräver därför följande:

  • aktivitetsersättning/sjukersättning måste – i likhet med ålderspension – justeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället.
  • skatteklyftan mellan personer med aktivitetsersättning/sjukersättning och löntagare
    måste avskaffas. Den s.k. pensionärsskatten avskaffades 2020, men en motsvarande orättvis beskattning finns kvar för personer med en livslång funktionsnedsättning.
  • höjningen av det statliga bostadstillägget måste gälla alla under en viss inkomstnivå.

Genom en ändring i regelverket för bostadstillägg som regeringen drev igenom 2020, fick inte personer med aktivitetsersättning/sjukersättning ta del av den största ökningen av bostadstillägget någonsin, trots att gruppen har betydligt högre hyror än pensionärsgruppen som fick en höjd maxnivån för bostadskostnad.

Sverige har en uttalad hög ambition för genomförandet av Agenda 2030. Riksförbundet FUB uppmanar regeringen och övriga riksdagspartier att utifrån Mål 1 (avskaffa all form av fattigdom) titta sig själva i spegeln och fråga om det inte är dags att sopa rent framför egen dörr.