Centrum för Lättläst läggs ner

Idag kom Lättlästutredningen med sitt förslag:

Nationellt kunskapscentrum istället för Centrum för lättläst

Förslaget är att Centrum för lättläst läggs ner och istället ska det bli ett nationellt kunskapscentrum för lättläst på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Centrum för lättläst får pengar från staten för att personer med utvecklingsstörning och vissa andra ska få nyheter och böcker på lättläst.

Nu föreslår utredningen att det nya kunskapscentret ska ge ut tidningen 8 SIDOR plus lättläst litteratur som inte vanliga förslag ger ut.

Kunskapscentret ska också skriva riktlinjer för lättläst och sprida forskning om lättläst.

Utredningen föreslår också att kunskapscentret ska ha ett brukarråd. I brukarrådet ska de som använder lättläst ge synpunkter och säga vad man vill ha.

Läs mer i pressmeddelandet från regeringen: Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst inrättas.

Läs mer

Publicerad:
fredag 30 augusti 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se