Daglig verksamhet

Förslaget handlar om att sänka ersättningen till de som ordnar daglig verksamhet med 10 procent.

Det här kritiseras skarpt av FUB Västerås.

– Det går inte att spara på den här verksamheten. De har redan fått spara så mycket med att man får fler som går i daglig verksamhet, säger ordföranden Margareta Hallner.

I fjol blev det 48 personer fler i daglig verksamhet i Västerås. Under årets fyra första månader tillkom ytterligare 30, efter särskolornas examen 32.

Sammanlag över 100 nya personer, alltså. Så egentligen skulle man behöva skjuta till pengar för att hålla samma nivå. Men förslaget är tvärtom att spara 10 procent.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning har inte velat ta det här beslutet. På två sammanträden i följd har man skjutit upp det.

– Jag tolkar det som att de tycker att den här målgruppen kan man inte spara på, säger Margareta Hallner till P4 Västmanland.

Förslaget handlar alltså om hur mycket Västerås stad betalar till utförarna av daglig verksamhet. I dag är de Proaros, Skultuna, Attendo, Connexi, Draothea och Misa.

Beslutet kommer av allt att döma i samband med arbetet med Västerås budget.

Gå in och kommentera på Radio Västmanlands Facebook grupp! 

Publicerad:
torsdag 12 november 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se