Debatt: Anhörigstrategin måste gälla alla anhöriga

Uppdatering december 2019: Det lönar sig att säga ifrån! Även anhöriga till personer med funktionsnedsättning ska omfattas, skriver Lena Hallengren (S) och Lina Nordquist (L).

Vi blev glada när Regeringen gav uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en Anhörigstrategi för hela landet. Det har vi önskat länge! Sveriges anhöriga får kämpa för att få stöd och insatser inom vård, skola och omsorg.
Men Anhörigstrategin ska bara gälla anhöriga som vårdar äldre, säger minister Lena Hallengren.

Att satsa på äldre är viktigt, men det är inte rimligt att utesluta de som har anhöriga med funktionsnedsättning. Vi undrar om regeringen har förstått hur hårt det sliter på hälsan, den övriga familjen och det egna arbetet.

Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga – debattartikel på Altinget

Läs debattartikeln som FUB:s förbundsordförande Harald Strand skrivit under tillsammans med Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet AttentionElisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt SverigeAnn-Marie Högberg, förbundsordförande Anhörigas RiksförbundMaria Persdotter, förbundsordförande RBUUlla Adolfsson, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet och Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen.

Publicerad:
måndag 21 oktober 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se