Debatt: Är inte alla människors liv och hälsa lika viktiga?

Idag är det Världshälsodagen.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF)/autismspektrumtillstånd har sämre hälsa än andra. Ändå finns ingen myndighet eller organisation som arbetar för hela Sverige med att sprida kunskap om bättre hälsa för personer med IF/autism.

Idag skriver vi en debattartikel tillsammans med flera andra. Vi vill att socialminister Lena Hallengren ser till att Sverige får ett kompetenscentrum om hälsa för personer med IF/autism – det kan rädda liv!

Läs mer i debattartikeln om vad Sverige behöver göra för att uppfylla Agenda 2030:s mål om god och jämlik hälsa för alla:

Är inte alla människors liv och hälsa lika viktiga? – debattartikel i Dagens Samhälle

De som skrivit under artikeln är Christina Heilborn, förbundssekreterare, Riksförbundet FUB, Veronica Magnusson Hallberg, ordförande, Svenska Downföreningen, Eva Flygare Wallén, specialistsjuksköterska, PhD, Karolinska Institutet, Liselotte Schäfer Elinder, professor Karolinska Institutet, Lena Nylander, överläkare, specialist i allmänpsykiatri, med dr, Lunds universitet, Gerd Ahlström, senior professor, Lunds universitet och Helena Bergström, folkhälsovetare, PhD.

 

FUB och flera andra har också tidigare skrivit till socialminister Lena Hallengren om detta. Läs brevet här.

Publicerad:
onsdag 7 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se