Debatt: Regeringen, ta ansvar för rätten till hjälpmedel

Sveriges Arbetsterapeuter har skrivit en debattartikel om hjälpmedel tillsammans med FUB och 18 andra organisationer. Vi tycker att regeringen ska ta sitt ansvar för att fler ska få hjälpmedel. Det borde också finnas regler för att hindra höga kostnader för hjälpmedel.

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel” – debattartikel i Dagens Medicin

Barn, vuxna och äldre med funktionsnedsättningar har rätt till hjälpmedel som får vardagen att fungera. Personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver hjälpmedel för till exempel att komma ihåg, att förstå och att prata med andra.

Rätt hjälpmedel ger möjlighet till utbildning, arbete, meningsfull fritid och delaktighet i samhället.

Publicerad:
fredag 13 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se