Debattartikel: Digital delaktighet för alla

Digital delaktighet borde vara självklart för alla, även för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det borde vara självklart att kunna köpa biljetter, leta reda på filmer, lyssna på musik och hitta information via internet.

Men så är det inte idag. En ny undersökning från Begripsam visar att personer som har gått i särskolan, har daglig verksamhet och bor i gruppbostad, ofta inte är digitalt delaktiga. Därför skriver vi idag en debattartikel tillsammans med Begripsam och projektet Digi-JAG:

Alla måste ges möjlighet att vara digitalt delaktiga – debattartikel i Dagens Samhälle

Sverige behöver bli bättre. Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) måste se till att personer som går i särskolan kan bli digitala medborgare.

Bilden är från projektet Anpassad IT, som visat att med rätt stöd och bra teknik kan även personer med måttlig utvecklingsstörning (som kanske inte kan läsa till exempel) använda dator och internet.

Publicerad:
torsdag 3 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se