Debattartikel: Skolan behöver kunna mer om funktionsnedsättning

Riksförbundet FUB har skrivit under en debattartikel tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra förbund. Den handlar om att skolan ska kunna ta emot, möta och undervisa elever med olika behov. För att skolan ska klara det behöver både lärare och rektorer mer kunskap om funktionsnedsättning, elevers rättigheter och vad som händer om lärmiljön i skolan inte är bra.

Sverige har lovat att följa både Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen. I båda är rätten till utbildning viktig.

Därför vill vi att regeringen ser till att både lärarutbildningen och rektorsutbildningen får mer innehåll kring funktionsnedsätting. Läs alla punkter i debattartikeln i Aftonbladet: Lärare och rektorer – lär er om alla elever

Publicerad:
fredag 22 september 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se