Debatten fortsätter: Maria Larssons svar till FUB om LSS

Följ debatten efter FUB:s enkät till kommunerna om LSS:

Ny rapport från FUB: Svenska staten sviker de svagaste

Funktionshindrade kräver besked av regeringen – debattartikel av FUB:s ordförande Thomas Jansson och Alf Lundin och Lillemor Holgersson från förbundsstyrelsen (8 oktober)

Funktionsnedsatta får inte vad de har rätt till – Heike Erkers (fackförbundet SSR) och Thomas Janssons debattartikel om FUB:s enkät till kommunerna om LSS (9 oktober)

Stödet till funktionsnedsatta har ökat – barn och äldreminister Maria Larssons svar till FUB och SSR (16 oktober)

Rätten till assistans finns endast på pappret – Heike Erkers (SSR) och Thomas Janssons svar (18 oktober)

Publicerad:
fredag 18 oktober 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se