Det outsagda mellan barn och föräldrar

Det outsagda mellan barn och föräldrar är ett projekt om familjer där det finns barn mellan 4 och 12 år med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Projektet handlar om tankar och känslor som barn och föräldrar kan ha svårt att säga till varandra. Kanske för att man vill skydda varandra från att bli orolig eller ledsen. Men det är tankar som kanske borde sägas.

Projektet intervjuar barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar. Projektet samlar också in exempel på hur man kan göra det lättare att prata med varandra om sådant som känns svårt att uttrycka. det kommer bli en webbplats med film, ljud, text och bild om det som barn och föräldrar berättat för oss.

Nu vill projektet Det outsagda ta del av dina tankar och erfarenheter. Därför kan du svara på en enkät från projektet. Du svarar anonymt.

Svara på enkäten från Det outsagda – klicka här

Publicerad:
tisdag 9 juni 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se