Dialogmöte i Nyköping

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.

Nästa gång är den 26 oktober i Nyköping.

Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!

På dialogmötena kan vi diskutera viktiga frågor.
Några av de frågor som förbundsstyrelsen vill diskutera är bland annat LSS, assistans och Klippans framtid.

Tre eller fyra ledamöter från förbundsstyrelsen är med på dialogmötet och lika många från förbundskansliet.

Läs mer i inbjudan som finns bland bilagorna här nedanför. 

Publicerad:
fredag 20 september 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se