Direktiven för LSS-utredningen

Direktiven för LSS-utredningen pekar i en
oroande riktning
Vi bjuder in alla intresserade att medverka till en kväll med diskussioner om LSS
med anledning av Kommittédirektiv och Översyn av insatser enligt LSS och
assistansersättningen
Culturen onsdagen 26 oktober klockan 18.00 vi börjar med fika
programmet börjar 18.30 – 21.00
Inledning av
Louise Vidlund ”Jag är också människa”
Maria Persdotter RBU förbundsordförande
Jeanette Peretic mamma till ett barn med funktionsnedsättningar
Paneldebatt leds av moderator Lotta Gröning
Agneta Luttropp Ordförande i Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Magnus Johansson vice ordförande Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Roger Haddad Riksdagsman
Maria Persdotter RBU förbundsordförande
LSS är en viktig rättighetslagstiftning för delaktighet i samhället

Samverkan mellan VHS RBU HV 

Publicerad:
torsdag 29 september 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se