Diskriminera inte föräldrar med utvecklingsstörning

Pehr Granqvist är professor i psykologi. Hans forskning visar att mammor med lindrig utvecklingsstörning kan ge sina barn trygghet och möta barnens behov tillräckligt bra. Utvecklingsstörningen verkar inte vara det som spelar roll.

Men många mammor har haft svåra upplevelser i sin uppväxt. Det gör att de har svårare att vara lyhörda mot sina barn.

– Och det är det verkliga problemet, sa Pehr Granqvist.

Men det händer ofta att barn tas från sina föräldrar bara på grund av att de har utvecklingsstörning.

FUB:s förbundsstämma tycker att det är fel att de här föräldrarna diskrimineras för att samhället har för dålig kunskap.

Klicka på Bilagor för att läsa uttalandet. Där finns också Pehr Granqvists presentation på Forum FUB den 8 maj.

Läs mer

Publicerad:
måndag 18 maj 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se