Diskussionskväll med anledning av flytt av särskolan.

Falkenbergs FUB bjuder in till diskussionskväll och föreläsning den 1/11 18.00 på Hertigen med anledning av flytt av särskolan.

Inbjudan vänder sig till föräldrar, personal. politiker, skolledning och övriga berörda.

Kvällen inleds med en föreläsning av Therése Mineur, som är lektor i Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Se inbjudan under Bilagor

Publicerad:
fredag 21 oktober 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se