Domar från HFD motverkar LSS

FUB Stockholms län har gjort rapporten ”Får jag möjlighet att leva som andra?” som är en analys av åtta domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett av målen med LSS är att även personer som tillhör LSS personkrets ska kunna leva som andra. Rapporten visar att bara två av domarna bidrar till det målet. De andra sex domarna försvårar eller strider mot målet.

Ny rapport: Domar från HFD rimmar illa med allas lika värde – artikel på hejaolika.se

”Får jag möjlighet att leva som andra? Analys av 8 domar från Högsta förvaltningsdomstolen.” – länk till rapporten på FUB Stockholms läns webbplats

Publicerad:
tisdag 28 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se