Downföreningen ordnar utbildningsdag om ADHD vid Downs syndrom.

Svenska Downföreningen driver Arvsfondsprojektet ADHD och autismspektrumtillstånd vid Downs syndrom.

I slutet av november kommer en utbildningsdag att ordnas i Malmö.

Innan dess, den 5 september, ordnas en likadan dag i Norrköping. Läs mer om den i bilagan. I bilagan beskrivs vad projektet handlar om. Där finns program för dagen i Norrköping och det står hur man anmäler sig. 

Johanna Hjortman på Svenska Downföreningen, som ordnar utbildningsdagarna, hälsar välkommen! 

 

Publicerad:
onsdag 22 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se