Elaine Johansson om Forum FUB Flerfunktionsnedsättning

Viktig information:
Förbundsstyrelsen bestämmer den 27 mars vad som händer med FUB:s förbundsstämma, Inre Ringens riksstämma och Forum FUB.
Klicka här för att läsa information om vad FUB gör på grund av corona-viruset. 

Tre frågor till Elaine Johansson, ordförande FUB Västra Götaland och initiativtagare till Forum FUB om Flerfunktionsnedsättning den 8 maj:

1. Vad är bakgrunden till att Forum FUB har tema flerfunktionsnedsättning i år?
– För mig är det självklart att FUB ska jobba för personer med mer omfattande utvecklingsstörning och flerfunktionsnedsättning. I egenskap av ordförande för FUB Västra Götaland skickade jag därför in en motion om behovet av att lyfta gruppen med flerfunktionsnedsättning och därefter beslutade förbundsstyrelsen att kommande Forum skulle ägnas åt detta.

2. Varför är det viktigt att denna grupp lyfts fram?
– Denna grupp är på många sätt den mest utsatta i hela Sverige med tanke på de omfattande behov personerna har, framförallt när det gäller den nedsatta autonomin. Dessa personer kan inte föra sin egen talan utan måste hela livet ha någon som kan göra detta, vilket i de allra flesta fall är deras anhöriga.

3. Vad hoppas du få uppleva denna dag och att den ska leda till?
– Jag hoppas att kunskapen om personer med flerfunktionsnedsättning ska öka inom FUB och att fler ser behovet av att Riks-FUB satsar mer på den här gruppen. Det är inte tillräckligt att säga att alla inom FUB ska jobba för denna grupp. Jag hoppas också att fler vill öka sitt engagemang och arbete kring personer med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning och att denna grupp lyfts fram särskilt i många sammanhang, som en egen punkt på alla möten samt i form av årliga konferenser och regelbundna artiklar i tidningen UNIK.

På bilden ser vi Elaine med dottern Pia.

Program och anmälan: www.anhoriga.se/forum2020 (Om du deltar på FUB:s förbundsstämma eller Inre Ringens riksstämma ingår Forum FUB, både Flerfunktionsnedsättning på fredagen och God man på lördagen.)

Publicerad:
måndag 2 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se