– En lättnad, regeringen, men det handlar om fler domar

Regeringen har haft presskonferens idag. Minister Åsa Regnér berättade att regeringen nu skriver förslag på nya lagar.

Det här gör regeringen eftersom Försäkringskassan tolkade en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) på ett sånt sätt att många skulle bli av med assistans. De skulle inte få assistanstid för den tid assistenten måste vänta och vara beredd att ge stöd. Regeringens förslag säger att Försäkringskassan ska gå tillbaka till tidigare tolkning. Det här lagförslaget kommer före jul.

Regeringen föreslår också att Försäkringskassan inte ska göra omprövningar vartannat år innan LSS-utredningen är klar. Lagförslaget kommer strax efter jul, säger regeringen.

Riksdagen kommer säga ja till förslagen. De kommer att börja gälla i vår.

–  Det är en lättnad för alla som haft de här hoten hängande över sig, säger Thomas Jansson, FUB:s förbundsordförande. Men det måste gå fort att få till lagändringen!

–  Dessutom finns det också andra domar som rör personlig assistans och andra LSS-insatser. Försäkringskassan och kommunerna har gjort dessa tolkningar i flera år på grund av domar i HFD och dåvarande regeringsrätten. Det är ett stort problem att domstolarna uppenbart har otillräcklig kunskap om LSS och personer med funktionsnedsättnings livsvillkor.

Se också: Gemensamt pressmeddelande från Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp där FUB ingår
Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshinderrörelsen är inte nöjda

Åsa Regnérs inlägg på Aftonbladet Debatt: Vi hör er oro – och ändrar tillbaka LSS

Publicerad:
tisdag 14 november 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se