Enkät för anhöriga om åldrande

Vi behöver hjälp av dig som är anhörig till en person med utvecklingsstörning som åldras.

Svenskt Demenscentrum och  FUB ska ta fram två webbaserade utbildningar om att åldras med utvecklingsstörning.

En utbildning är riktad till personer med utvecklingsstörning. Den andra har personal och anhöriga som målgrupp.

Vi behöver samla in kunskap och erfarenheter från dig som är förälder, syskon och/eller god man. Det gör vi genom enkäten nedan.

Enkät om personer med utvecklingsstörning som åldras – klicka här för att svara.

I enkäten finns utrymme att skriva ner dina tankar och önskemål. Svara före 27 maj, då stängs enkäten.

Tack på förhand!

PS. När det gäller personer med utvecklingsstörning som åldras kommer vi att intervjua ett antal personer.

Boel Karlin
Medie- och webbpedagog
Telefon 08-690 58 90
boel.karlin@demenscentrum.se

Lars Sonde
Projektledare
Telefon 08-690 68 55
lars.sonde@aldrecentrum.se

Läs mer

Publicerad:
måndag 9 maj 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se