Eskalering

Eftersom vi inte fått respons på samverkan om LSS med komunen så har vi eskalerat detta till stadsrådsdirektören och kommunstyrelsens ordförande.

Hej Anna och Anna! 

FUB Lidingö känner sig nödgade att eskalera frågan om samverkan enligt LSS. Vi bifogar en separat skrivelse med detta email där vi belyser två aktuella exempel där samverkan skulle ha skett om det gått rätt till enligt lagens intentioner.

Frågan om samverkan enligt LSS har varit ett hett ämne under året som gått, utan att konkreta resultat uppnåtts eller samverkansform har etablerats.

Publicerad:
torsdag 15 december 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se