Ett annorlunda föräldraskap.

FUB Falkenberg har deltagit vid en föreläsning med socionom Cecilia Stocks från Ågrenska.
Cecilia pratade om hur det kan kännas att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. 

”Att möta andra minskar känslan av ensamhet i sin livssituation och stärker hoppet.” 
”Någon satte ord på det jag inte ens visste att jag känner” 
Det är några citat från föräldrar som Cecilia mött i sitt arbete.

Att träffa andra föräldrar och byta erfarenheter är en viktig del för 
att sprida kunskap och lära av varandra.
Det är också viktigt att prata om de positiva saker som det annorlunda föräldraskapet medfört. 
Hur påverkas relationen till den andra föräldern är också något som kan förändras.

FUB Falkenberg saknar idag medlemmar som är föräldrar till yngre/små barn med utvecklingsstörning. 
Är du förälder eller känner föräldrar till barn med utvecklingsstörning så finns vi i FUB Falkenberg och vill gärna berätta om våra erfarenheter. 
Tillsammans kanske vi kan hitta ett sätt att hjälpa varandra i föräldrarollen.

Klicka här så kommer du till Ågrenskas hemsida.

Publicerad:
torsdag 12 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se