”Ett hårt förslag” – debatt om barn i skolan

Det finns ett förslag om att lärarna inte ska behöva skriva åtgärdsprogram för barn med svårigheter i skolan.

Men det skulle kosta mycket pengar och drabba många barn med funktionsnedsättning, säger FUB och många andra.

På Uppsala nya tidnings debattsida skriver tolv organisationer om förslaget.

– Vi delar lärarförbundens uppfattning att lärarnas arbetsbörda är för stor. Men varför ta bort ett effektivt arbetsverktyg som stödjer de elever som behöver mest stöttning, och som om det används rätt blir tidsbesparande?

FUB:s ordförande Thomas Jansson är en av dem som skrivit under debattartikeln.

Publicerad:
tisdag 8 oktober 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se