Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt.

FUB kommenterar regeringens vårbudget, som bl a föreslår en del nyheter om skattelindring m m för dem som har aktivitetsersättning och sjukbidrag.

Klicka här så kan du läsa vad som skrivs på Riks-FUB:s sida.

Du kan också läsa dokumentet som finns under Bilagor.

Publicerad:
lördag 22 april 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se