Hoppa till innehåll

Fångad i fattigdom? – ny rapport 2022

Publicerad:

FUB ger ut rapporten ”Fångad i fattigdom?” varje år.

Rapporten berättar om ekonomin för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Många personer med IF är fattiga!

FUB:s förbundsordförande Anders Lago skriver i förordet att hela systemet måste ändras. Det är rörigt. När en person får mer pengar, till exempel högre aktivitetsersättning, är det risk att det ändå blir mindre pengar kvar.

En lättläst sammanfattning av rapporten finns. Se under Bilagor.

FUB har flera förslag hur ekonomin kan bli bättre. Till exempel att sjukersättningen och aktivitetsersättningen måste höjas när priser och löner höjs.

FUB tycker också att gränsen ska höjas för när en person själv ska betala arvodet till sin gode man eller förvaltare.

Om inte reglerna ändras kommer personer med IF fortsätta vara fattiga.

Webbinarium på enkel svenska om ekonomi

Den 3 maj 2022 klockan 18:00-19:30 bjuder Inre Ringen Sverige in till ett webbinarium för att prata mer om ekonomi.

Det kommer att bli samtal om vilka problem som finns och vad som måste bli bättre!

Det blir också information om rapporten ”Fångad i fattigdom?”.

För att vara med, klicka på den här länken, så kommer du till webbinariet på Zoom. Du är välkommen från klockan 17:45.

Läs mer

Sedan 2014 har FUB årligen uppdaterat som beskriver den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Innehållet i rapporten ”Fångad i fattigdom?” har utvecklats genom åren – den har getts ut sedan 2014 – men slutsatsen fortsätter vara densamma: De statliga ersättningarna är inte anpassade till den ekonomiska verkligheten.

”Konsekvensen blir en ofta livslång fattigdom och därigenom bristande delaktighet i samhället”, skriver FUB:s förbundsordförande Anders Lago i förordet.

FUB och funktionsrättsrörelsen nådde en framgång i kampen för ekonomisk jämlikhet för personer med IF när riksdagen i höstas fattade beslut om att höja både sjuk- och aktivitetsersättningen och bostadstillägget, samtidigt som skatten på ersättningarna sänktes.

Men tyvärr kommer stora delar av den ökning av disponibel inkomst som riksdagen avsåg, att i stället hamna hos kommunerna. Detta eftersom många kommer behöva betala hela eller delar av arvodet till god man och förvaltare. Det finns också en risk att enskilda får höjda avgifter för kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.

På kort sikt kräver FUB följande förändringar:

  • Sjuk- och aktivitetsersättningen ska indexeras för att följa löneutvecklingen
  • Nya regler för bostadstillägget så att även personer med IF kan spara och ha en buffert
  • Höjd gräns för när en person själv ska betala arvodet till sin gode man eller förvaltare

På lång sikt behövs ett helhetsgrepp om ekonomin för personer med funktionsnedsättning, för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030 om att förhindra fattigdom. FUB har länge påpekat att det ekonomiska systemet är svåröverskådligt och osammanhängande. Statliga utredningar har sett över specifika frågor, men utan en helhetsöversyn skapas inte ekonomisk trygghet för personer med IF.

Bilagor