Fångad i fattigdom

Personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostäder lever under existensminimum. Varje månad har de för lite pengar.

De flesta kan inte höja sin inkomst, eftersom de inte kan få arbete.

Domar om hyror i gruppbostäder har försvagat merkostnadsprincipen, att ingen ska ha extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

– Vi kräver att bostadstillägget höjs och att förmögenhetsbegreppet förändras, skriver FUB:s ordförande Thomas Jansson.

”Utvecklingsstörda personer fångade i fattigdomsfälla” – debattartikel DN Debatt

FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom” presenteras idag. Läs den i bilagorna nedan.

Publicerad:
fredag 16 maj 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se