Förbundsstämma 2015/Dag 2

Dag 2 inleddes med att Eva Borgström berättade om Rätten att leva – inte bara överleva som handlar om flerfunktionshinder. Därefter följde Ann-Marie Stenhammar upp med att prata om sitt projekt som heter Det outsagda mellan barn och föräldrar. Det handlar om tankar och känslor som barn och föräldrar kan ha men inte pratar med varandra om.

Gruppen som jobbat med projektet Come Together redovisade i ord och bild från sin resa i Tanzania. Projektet arbetar för att barn med funktionsnedsättning i Rwanda och Tanzania ska få gå i skolan. 
Medlemmarna i Come Together
Jesper Tottie, Sara och Fredrik informerade om att de varit på Almedalsveckan på Gotland inför valet. Där lärde man sig mycket och fick träffa politiker. Då passade det bra att samtidigt presentera projektet Störd och Stolt. 
Presentation av projektet Störd och Stolt
Klippan har i år 20-årsjubileum och FUB firar 2016 sitt 60-årsjubileum. Detta vill Klippan fira med en stor fest 5/12 och med seminarium den 6/12. Delar av festkommittén, som planera för festen, presenterade sitt förslag. Gunilla, Per-Åke, Jan-Åke och Jesper
Gruppen som planerar Klippans 20-årsjubileum
Annelie Sylvén-Troedsson visade och berättade om materialet som tagits fram om LSS i syfte att användas som studeim,aterial vid studeicirklar.
Annelie Sylvén-Troedsson Forumet avslutades till lunch och därefter började Förbundsstämman.

Ny styrelse valdes och arbetet med att gå igenom de olika motionerna började.
Stämman ajournerades klockan 17.00 och klockan 19.00 var alla inbjudna till middag med underhållning av Processorkestern som i år firar 20 år.Processorkestern
FUB:s hederspris tilldelades förre vd:n för ICA, Kenneth Bengtsson, som vågade satsa både på ICA-Jerry och att rekrytera personer med funktionsnedsättning.
Thomas Jansson och Kenneth Bengtsson från ICA
Det blev en sen och väldigt trevlig kväll för alla.

 

Publicerad:
måndag 11 maj 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se