Förbundsstämma 2015/Dag 3

På söndagen klockan 09.00 samlades alla igen och förbundsstämman fortsatte med genomgång av de motioner som kommit in. 
Många intressanta synpunkter och viktiga frågor togs upp.
Den nya förbundsstyrelsen samlades och har ett viktigt år framför sig med många viktiga frågor att ta tag i.
Förbundsstyrelsen 2015
Efter tre fantastiska dagar i Luleå tackade alla för sig och kan konstatera att förbundet har många viktiga uppdrag framför sig och att det är väldigt viktig att värna om Lokalföreningarna i framtiden.

 

 

Publicerad:
måndag 11 maj 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se