Förbundsstämma för FUB år 2013

Den 25-26 maj 2013 var FUB:s förbundsstämma.

Förbundsstämman gjorde ett uttalande – Det är dags att återta LSS!

Förbundsstämman valde ny styrelse för FUB

Thomas Jansson valdes om som ordförande för FUB.

Ny i FUB:s förbundsstyrelse är Jan-Åke Wendel från Skåne. Han ersätter Hans Hammarlund som valt att sluta i förbundsstyrelsen men fortsätter med andra uppdrag inom FUB.

Nio motioner kom in till förbundsstämman i år

Till exempel handlade en motion om information om sex till personer med utvecklingsstörning.
Då bestämde förbundsstämman att FUB ska marknadsföra PUSS mer. FUB ska också ta fram ett material om sex och samlevnad som särskilt ska handla om att alla har rätt att bestämma över sin kropp.

Läns-Klippan Stockholm skickade en motion till både Klippans riksstämma och FUB:s förbundsstämma. I den skriver de bland annat att hälften av alla ledamöter i förbundsstyrelsen ska ha utvecklingsstörning och att föräldrar kan ha en egen sektion för barn-frågor. Båda stämmorna sa nej till motionen.

Förbundsstämman bestämde som förbundsstyrelsen hade föreslagit på alla motioner utom en:

Förbundstämman fick också en motion om att ta till vara på FUB:s historia för att ställa viktiga frågor och planera för FUB:s framtid. Förbundsstämman var inte riktigt nöjda med förbundsstyrelsens svar på motionen. FUB Västra Götaland och Elaine Johansson gav argument för sin motion och förbundsstyrelsen diskuterade en stund och ändrade sedan sitt förslag.

Läs alla motioner och förbundsstyrelsens förslag till beslut i bilagan med motioner till förbundsstämman här nedanför.

Handlingsplan för LSS

Lennart Tehage från FUB:s förbundsstyrelse presenterade en handlingsplan för FUB:s arbete för LSS. Den finns bland bilagorna här nedanför. 

Där finns också presentationen från Klippans Riksstämma. Där berättade Annelie Sylvén Troedsson  om handlingsplanen för LSS.

Publicerad:
onsdag 26 juni 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se