Förbundsstämma och Forum FUB 2016 – FUB 60 år!

FUB:s förbundsstämma 2016 var den 21-22 maj. Dessutom hölls Forum FUB – två halvdagar efter Klippans riksstämma och före FUB:s förbundsstämma med rubriken ”Forum FUB – FUB igår, idag, imorgon”.

Klicka på Läs mer för att läsa hela rapporten från FUB:s förbundsstämma och Forum FUB.

FUB:s förbundstämma 

Förbundsstämma 2016 beslutade om en vision för FUB – med särskild hjälp från de stämmodeltagare som är aktiva i Klippan:

Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

Thomas Jansson fortsätter som ordförande 2016-2019. Elisabeth Sandlund är ny i förbundsstyrelsen och Alf Lundin har avgått. 

Så här ser den nya förbundsstyrelsen ut. Från vänster på bilden Gert Iwarsson, Jan-Åke Wendel, Lillemor Holgersson, Monica Stjernsten, Stefan Römer, Elisabeth Sandlund, Pentti Lamberg, Marianne Hermansson, Anna Hildingsson, ordförande Thomas Jansson, Helena Molker-Lovén, Annelie Sylvén-Troedsson.Förbundsstyrelsen vid FUB:s förbundsstämma 2016

Anders Peterson berättade om Riks-Klippans arbete. Anders Peterson berättade också om Klippans verksamhetsplan som beslutades på Klippans riksstämma 2016. Anders Peterson slutade som ordförande för Riks-Klippan på riksstämman. Nya ordföranden Anna Hildingsson presenterade sig. ”Det ska bli jätteroligt att jobba med Klippan, förbundsstyrelsen och kansliet!”. 

Anders Peterson berättade om Klippans verksamhet det senaste året på FUBs: förbundsstämma 2016

Protokollet från FUB:s förbundsstämma kommer finnas på sidan FUB:s förbundsstämma 2016.

FUB 60 år!

På festkvällen underhöll The Diamonds, Rita Saxmark och Linnea Sallay. 

FUB 60 år - underhållning av The Diamonds på festkvällen

Jubileet besöktes också av Rauno Rantaniemi från FUB:s systerorganisation i Finland, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, här tillsammans med Gert Iwarsson till vänster och Maria Sundström och Thomas Jansson till höger.

Gert Iwarsson, Rauno Rantaniemi från FUB:s systerorganisation i Finland, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Maria Sundström och Thomas Jansson

Läs mer

Publicerad:
tisdag 24 maj 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se