Föreläsning God man

INBJUDAN

Föreläsning för gode män förvaltare

Måndagen 25 april 18.00-20.00 Stadshuset Västerås

Vill du bli bättre att kommunicera med din huvudman

Forskning visar att personer som har omfattande funktionsnedsättningar och behov av många av samhällets resurser ofta stöds och företräds och av personer som har små eller inga kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

I Växjö pågår en metodutveckling som resulterat i en studiecirkel som just nu sprids i landet. Studiecirkeln riktar sig till gode män åt huvudmän med funktionsnedsättningar.
Syftet med studiecirklarna är att öka medbestämmandet
för personer med LSS-insatser.

 

 

Läs mer

Publicerad:
måndag 11 april 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se