Föreläsning med Magnus Tideman – 20 år med LSS

Länsförbundet hade onsdagen den 25 mars anordnat föreläsningar med Magnus Tideman. Professor i handikappvetenskap vid Halmstad Högskola. 
Föreläsningarna var fördelade på ett eftermiddagspass och ett kvällspass. Båda förläsningarna var välfyllda med deltagare.

Kvällen inleddes med Per Svensson Oppositionsråd i Falkenbergs kommun som kort berättade om sina erfarenheter av personer med funktionsnedsättning.
Per Svensson oppositionsråd Falkenbergs kommun

Efter det tog Magnus Tideman över och höll en mycket intressant föreläsning på temat 20 år med LSS. Utveckling och utmaningar ur ett forskarperspektiv.
Magnus Tideman

Under Läs mer kan du läsa en sammanfattning om föreläsningen.

Läs mer

Publicerad:
torsdag 26 mars 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se