Föreläsning om utvecklingsstörning och åldrande 11 dec

Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och åldrande – forskning och erfarenheter

Föreläsning tisdagen 11 december kl. 13.30 – 16.00.
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan
Glimmervägen 6, Lund
Kostnadsfritt, lättare fika ingår.

Anmälan sker på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida, följ denna länk:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-lundabygden/kurser/intellektuell-funkti…

Läs mer i BILAGAN

Publicerad:
torsdag 29 november 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se