Föreläsning: Utvecklingsstörning och åldrande

Torsdagen den 27 september ordnade FUB Östersund en föreläsning om åldrande och utvecklingsstörning. Föreläsare var Kia Mundebo som har arbetat med dessa frågor som ombudsman på Riksförbundet i ett antal år.

Det kom ett trettiotal personer och flertalet var personal inom LSS i Östersunds kommun men även anhöriga och gode män var med.

Kia höll en intressant föreläsning som var mycket tankeväckande. Det framgick tydligt att åldrande och utvecklingsstörning är en komplex fråga som ställer stora krav på framför allt flexibilitet och kompetens hos de personer som finns i den äldres närmaste omgivning. 

Kia tipsade om två webbutbildningar som FUB har tagit fram tillsammans med Svenskt Demenscentrum. En utbildning riktar sig till LSS-personal och anhöriga. Den andra riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Båda utbildningarna är gratis. Länkar till utbildningarna finns under Läs Mer nedan.

Publicerad:
onsdag 19 september 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se