Hoppa till innehåll

Försäkringskassan måste räkna med alla kostnader

Publicerad:

Nästan alla föräldrar som söker merkostnadsersättning för sina barn får avslag. Även många vuxna får avslag på ansökan.

FUB tycker att Försäkringskassan gör fel ibland när de ska ta reda på om någon har rätt till merkostnadsersättning.

Försäkringskassan kan strunta i att utreda vissa kostnader som de som söker merkostnadsersättning tar upp.

Försäkringskassan gör så om de tror att det ändå kommer att bli avslag.

Då kan inte heller domstolen döma om Försäkringskassan gjort rätt eller inte.

FUB skriver nu till Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, tillsammans med nio andra organisationer som också sitter med i Försäkringskassans funktionshinderråd. En kopia skickas också till Socialdepartementet.

Läs brevet under Bilagor.

Läs mer

Anledningen till att FUB varit med och tagit initiativ till den här skrivelsen är att Försäkringskassan i sin handläggning av merkostnadsersättning kan stanna och inte utreda alla kostnader som den enskilde ansöker om. Det medför att oftast inte heller domstolen kan döma annat än vad Försäkringskassan beslutar om då de inte får bedöma kostnader som Försäkringskassan inte tagit ställning till.

Försäkringskassans handläggningssätt är väldigt rättsosäkert. Det visar sig bland annat i att över 90 % av alla föräldrar som söker om merkostnadsersättning för sina barn får avslag.

Nu hoppas vi att Försäkringskassan ändrar sig och börjar bedöma alla kostnader som den enskilde söker om. Så att också domstolarna kan döma om Försäkringskassan gjort rätt bedömning eller inte.

Skrivelsen är undertecknad av Riksförbundet FUB, Funktionsrätt Sverige, Svenska Downföreningen, Personskadeförbundet RTP, Autism Sverige, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Neuroförbundet, Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom, Riksförbundet för ME-patienter (RME) och Riksförbundet Attention.

Bilagor