Hoppa till innehåll

Förslag: Mer tid för kommunernas att söka extrapengar för habiliteringsersättning

Publicerad:

FUB och Inre Ringen tycker att kommunerna ska få mer tid på sig för att söka de extra pengarna till habiliteringsersättning som staten betalar ut i år.

Just nu är sista ansökningsdagen den 1 juni. Men på grund av coronakrisen har kommuner väldigt mycket extra arbete. Risken finns att många kommuner inte hinner skicka in sin ansökan i tid.

I brevet som skickades igår till socialminister Lena Hallengren, föreslår FUB att kommunerna får minst en extra månad på sig, till den 1 juli, för att söka pengarna, men gärna längre!

Vi skriver att de extra pengarna kan vara helt nödvändiga om kommuner ska fortsätta att betala ut habiliteringsersättning under corona-krisen.

Brevet finns under Läs mer och under Bilagor.

Läs mer

Socialdepartementet
Socialminister Lena Hallengren
103 33 Stockholm

 

Stockholm den 7 maj 2020

 

Bästa Lena Hallengren!

Riksförbundet FUB välkomnar dagens besked om Socialstyrelsens nya uppdrag att tydliggöra innebörden av villkoren när det gäller statsbidraget för habiliteringsersättning.

Av information som vi får från våra medlemmar runt om i Sverige, ser vi att flertalet kommuner (av dem vi har fått information om) har en ambition att betala ut habiliteringsersättning i de fall där personer har varit tvungna att stanna hemma för att de tillhör riskgruppen, då personer har insjuknat eller då daglig verksamhet har stängts tillfälligt pga. pandemin.

Det extra statsbidraget har ju som syfte att höja nivån på habiliteringsersättning för personer som har daglig verksamhet som en LSS insats. Bidraget kan t.o.m. vara helt nödvändigt för kommuner som vill uppnå detta mål, trots en extraordinär situation där ingen kan säga hur länge den ska råda.

Utifrån detta tidsperspektiv och med tanke på den tunga arbetsbörda som kommunerna måste hantera under pågående coronakris, anser Riksförbundet FUB att det vore mycket rimligt att förlänga ansökningstiden för statsbidraget för habiliteringsersättning med minst en månad – d.v.s. att sista ansökningsdag blir den 1 juli istället för 1 juni, men gärna längre.

För Riksförbundet FUB

Harald Strand, Ordförande

Bilagor