Fortsatt fokus på LSS

FUB har gjort fyra LSS-dagar under 2017. Den femte LSS-dagen är i Malmö den 25 november 2017.

Vi har också haft tema LSS på FUB:s förbundsstämma och Inre Ringens (Klippans) ordförandekonferens.

Den fjärde LSS-dagen var i Östersund den 7 oktober. 

Alf Lundin, ordförande Läns FUB Jämtland gav lägesbeskrivning om LSS i Jämtlands län.

Eva Borgström, LSS-samordnare på Riksförbundet FUB, informerade om  den statliga LSS-utredningen och FUB:s arbete med LSS.

Judith Timoney, som arbetar både på FUB och Funktionsrätt Sverige medLSS-frågor, berättade om arbetet i LSS-arbetsgrupp vid Funktionsrätt Sverige (f.d. Handikappförbunden), kopplat till Pelle Kölhed, expert i LSS-utredningen. .

Det var sedan diskussioner i grupper med deltagarnas egna erfarenheter av LSS-insatser. Alla erfarenheter och synpunkter tas med till LSS-utredningen. Klicka på Läs mer nedanför bilderna för att läsa en rapport från LSS-dagen  

LSS-dag Östersund, Eva Borgström, ombudsman på FUB, och Julia Henriksson, förbundsjurist på FUB, sittande, Alf Lundin talar.
Sittande: Eva Borgström, ombudsman på FUB, och Julia Henriksson, förbundsjurist på FUB. Alf Lundin talar.

LSS-dag i Östersund, Samtal i Klippan-gruppen.
Samtal i Klippan-gruppen.

LSS-dag i Östersund: Samtalen fortsätter i kaffepausen.
Samtalen fortsätter i kaffepausen.

Läs mer

Publicerad:
onsdag 18 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se