Fritid för alla-dagen

Fritid för alla-dagen 2018

20 januari kl 12 – 18

Fritid för alla-dagen hålls lördagen den 20 januari 2018 på Fyrishov.

Vad är du intresserad av?

Kom och prova på och prata med alla organisationer som finns på plats.

FUB Uppsalas projekt Ge Makten Vidare har ett bord på mässan.

Vi hjälper dig gärna att hitta spännande saker.

Publicerad:
onsdag 10 januari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se