Hoppa till innehåll

FUB: Bra förslag om hur barns rättigheter ska stärkas

Publicerad:

En utredning har haft i uppdrag att undersöka barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

FUB välkomnar att barn med funktionsnedsättning nämns särskilt i utredningen. Bland annat föreslås att LSS-handläggare får större ansvar att se till att barn med funktionsnedsättning får individuellt anpassad information.

– Barn med intellektuell funktionsnedsättning har precis som alla barn rätt att komma till tals och få tycka till om saker som berör dem, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Det är väldigt viktigt att LSS-handläggaren anpassar sin information och handläggning utefter barnet som individ och rättighetsbärare. För att detta ska bli verklighet krävs statliga kompetenssatsningar.

Utredningen föreslår även andra åtgärder för att stärka möjligheter att utkräva sina rättigheter, bland annat genom kommunala informationslotsar som ska kunna svara på frågor från barn och deras anhöriga.

– FUB tror att genomförandet av utredningens förslag kan stärka rättigheter för barn med intellektuell funktionsnedsättning, säger Christina Heilborn. Samtidigt är det viktigt att föreslagna stödinsatser, till exempel kommunala informationslotsar och oberoende barnombud, har kompetens att möta alla barn. Att ge stöd till barn med intellektuell funktionsnedsättning förutsätter ofta kunskap om funktionsnedsättningar, olika kommunikationssätt, LSS och den anpassade skolan.

Under Bilagor kan du läsa hela utredningen. På sida 47 finns en lättläst sammanfattning av utredningen.