FUB har fått en ny lokalförening!

28 februari var Attila och Per från Riksförbundet tillsammans med Jan-Åke från förbundsstyrelsen på besök i Vindeln i Västerbotten. Där har man tagit beslut att starta upp en ny lokalförening. FUB Vindeln blir då FUB:s yngsta lokalförening.

På bilden syns den nya styrelsen med John-Erik Närvä som ordförande.

FUB Vindeln kommer arbeta mycket för att fler gruppbostäder ska öppnas i deras kommun.

Välkomna till FUB säger vi till FUB Vindeln!

Publicerad:
fredag 1 mars 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se