FUB har pratat om gymnasiesärskolan med politiker

På torsdag den 9 april träffade FUB den minister i regeringen som  arbetar med gymnasieskolan och kunskapslyft.

Ministern heter Aida Hadzialic. Från FUB var det ordförande Thomas Jansson, Barbro Berger som är med i utbildningskommittén och Anna Gabrielsson, ombudsman från kansliet.

Vi pratade om att det är viktigt att alla får stöd i skolan så att de kan lära sig så mycket som möjligt. Skolan ska vara bra i hela landet. Skolan måste tänka på att alla elever är olika och behöver lära sig saker på olika sätt. Att få lära sig saker hela livet är också viktigt.

FUB vill också att alla ska känna sig trygga i skolan och att ingen ska behöva vara rädd. Skolan måste tänka på att kunna förklara saker så att alla elever förstår, annars kan en del elever bli rädda och då blir det i bland en konflikt.

FUB berättade också att vi vill att alla elever som är sjuka när de går på gymnasiesärskolan och borta från skolan i stället ska få mer tid sedan när de är friska.

Läs mer

Publicerad:
fredag 10 april 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se